Com va començar el seu treball amb software lliure? Quin el seu interès actual en aquest sistema col·laboratiu? Que pensa vostè de hardware lliure? Què pensa vostè del terme “cultura lliure”?

Es considera vostè un artista? D’alguna manera interactua vostè amb circuits artístics, però sembla estar interessat a anar més enllà. Quins circuits són aquests?

Que pensa vostè sobre la nostra localització en els mapes? És possible identificar un flux comun de persones que van més enllà de nacionalitat i fronteres interactuant – com és possible reconèixer-los?

Que és la ciència avui? Com pugues ella anar mes allà de les idiosincràsies culturals i lingüístiques de cada localització geogràfica? Com pugues ella anar més enllà dels interessos geopolítics i corporatius de la globalització alienadora de subjectivitats?

Que podem pensar per a més enllà d’Internet? Que tipus de pràctiques podríam estimular un millor enteniment de la nostra condició atcual de criadors de xarxes i criadoras en les xarxes?

Que és MSST?

Que preguntes el MSST deuria fer a la societat?